Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest USŁUGI FOTOGRAFICZNE Piotr Pawełka, ul. Tylna 1C, 42-700 Sadów, NIP: 5751784565, REGON: 241741860.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
Przechowujemy i przetwarzamy dane udostępnione w formularzu w celu przygotowania oferty oraz umowy wykonania zlecenia fotograficznego.

Dane przechowujemy w okresie trwania współpracy i później, do chwili żądania przez Państwa usunięcia danych.
Macie Państwo prawo do żądania usunięcia, modyfikacji, ograniczenia lub zaniechania przetwarzania przez nas swoich danych – w tym celu prosimy skontaktować się:
– mailowo: piotr@pawelka.com.pl
– telefonicznie: +48 602 767 023